Hartcentrum - HagaZiekenhuis van Den Haag

Over de stichting

Meetbaar Beter is een stichting die de kwaliteit van zorg in hartcentra transparant maakt en bijdraagt aan verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. Door de medisch specialisten uit de deelnemende hartcentra worden op wetenschappelijk verantwoorde wijze, met behulp van een internationale adviesraad, de voor de patiënt relevante uitkomstindicatoren geselecteerd, voor de meest voorkomende aandoeningen aan het hart. Deze uitkomstindicatoren vormen de basis voor de eerder genoemde transparantie en kwaliteitsverbetering.

Doelstellingen

  • Transparantie: het creëren van transparantie naar patiënten, zorgverzekeraars en professionals ten aanzien van de resultaten van de geleverde zorg. Dit aan de hand van de geselecteerde uitkomstindicatoren die het best in beeld brengen wat de toegevoegde waarde voor de patiënt is.
  • Verbeteren: op basis van de uitkomsten gericht in kaart brengen waar de zorg verbeterd kan worden en daarvoor ook een verbetercyclus in gang zetten.

Lees meer op de website Meetbaar Beter.

Contact

HagaHartcentrum
Cardiologie Polikliniek Leyweg

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie
Cardiochirurgie Polikliniek Leyweg

Telefoon(070) 210 2578

image_3006Meer informatie
Cardiologie Polikliniek Sportlaan

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie