Hartcentrum - HagaZiekenhuis van Den Haag

Wat is Meetbaar Beter?

Logo Meetbaar BeterMeetbaar Beter is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat werkt aan de verbetering van de kwaliteit en transparantie van hartzorg in de deelnemende hartcentra. Dit wordt gedaan door uitkomsten van de geleverde zorg in kaart te brengen, te vergelijken en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Wat houdt het programma in?

Het Meetbaar Beter programma houdt zich bezig met:

  • Dataverzameling en rapportage:
    De deelnemende centra presenteren jaarlijks hun resultaten voor de medische condities waarvoor reeds uitkomstindicatoren beschikbaar zijn.
  • Indicatorenontwikkeling:
    In 9 teams werken medisch specialisten uit de deelnemende centra aan de selectie van uitkomstindicatoren voor medische condities waarvan deze indicatoren nog niet beschikbaar zijn.
  • Onderhoudscyclus:
    De indicatorensets zijn dynamisch. In een twee-jaarlijkse cyclus zullen de indicatorensets geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

Lees meer op de website Meetbaar Beter.

Contact

HagaHartcentrum
Cardiologie Polikliniek Leyweg

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie
Cardiochirurgie Polikliniek Leyweg

Telefoon(070) 210 2578

image_3006Meer informatie
Cardiologie Polikliniek Sportlaan

Telefoon(070) 210 2305

image_3006Meer informatie